Svettbehandling

(hyperhidros)

Med hjälp av injektioner med botulinumtoxin kan den här typen av svettningar behandlas på ett effektivt sätt. Efter bedövning görs injektionerna lokalt på det berörda området. Medlet blockerar svettkörtlarna.

Hyperhidros är ett mycket vanligt problem och vissa lider dagligen av det. Med hjälp av botoxinjektioner kan besvären behandlas effektivt och överdrivna svettningar kan minska. Behandlingen görs lokalt, den är mild och de eventuella biverkningarna är få. Behandlingseffekten förlängs efter varje behandling.

Vad kan behandlas med Svettbehandling?

Personer med överdrivna svettningar, antingen ärftliga eller förorsakade av stress på grund av livsstil.

Behandlingsområden

Handflatorna, armhålorna, fötterna och pannan är de områden man vanligtvis behandlar.

Före behandlingen

Konsultation och en hälsodeklaration är det absolut första steget inför den här behandlingen. Efter information om behandlingen får patienten lokalbedövning på det aktuella området. Alkohol ska undvikas före behandlingen.

Efter behandling

Behandlingens effekt märks efter några dagar, och full effekt uppnås efter cirka 2 veckor. Under denna tid kan den som inte tidigare genomgått någon botox-behandling uppleva bedövningskänsla på det behandlade området. Denna är dock kortvarig.

Priser - Boka tid

Kostnadsfri konsultation – 15 min

Behandling mot armsvett – 60 min 4.000 kr

Behandling mot handsvett – 60 min 5.000 kr